DANE KOŁA

Koło Łowieckie nr 84 "PANTERA"

w Poznaniu

os. Na Murawie 13/5

61-655 Poznań

NIP 781 16 01 665

REGON 631107063

 

KONTAKT
os. Na Murawie 13/5
61-655 Poznańtel:
kom:

e-mail:
www: pantera84.pl

Apel do Myśliwych!!!

 

Zagrożenie Afrykańskim Pomorem Świń (ASF)

 

Sierpień 2016

Od 2014 roku afrykański pomór świń (ASF) występuje w Polsce, na terenach położonych przy naszej wschodniej granicy. Apel ma związek z pojawianiem się tam ostatnio coraz większej liczby przypadków u dzików i ognisk u świń tej choroby.

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Choroba nie jest zaraźliwa dla człowieka, ale stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki Kraju(!!!).

 

Jak rozpoznać afrykański pomór świń u dzików?

U dzików mogą pojawić się następujące objawy:
• zwiększone padnięcia
• osłabienie, zaburzenia w poruszaniu się, utrata orientacji, ograniczony odruch ucieczki
• sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, liczne wybroczyny na skórze
• duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa
• biegunka, często z domieszką krwi

Dziki uważane są za rezerwuar i wektor przenoszenia wirusa tej choroby. W związku z tym Inspekcja Weterynaryjna apeluje do myśliwych o zachowanie wszelkich środków ostrożności mogących ograniczyć szerzenie się tej choroby.

 

Jak myśliwi mogą pomóc w zapobieganiu afrykańskiemu pomorowi świń?

Inspekcja Weterynaryjna prosi myśliwych o:
• zgłaszanie do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego zaobserwowanego dzika, który wykazuje objawy nasuwające podejrzenie ASF lub padłego dzika znalezionego w czasie polowań lub pobytu w łowisku
• przestrzeganie higieny w trakcie i po zakończonym polowaniu
o nie pozostawianie patrochów i narogów w lesie
o zdezynfekowanie sprzętów, które miały lub mogły mieć kontakt z chorym lub padłym zwierzęciem, szczególnie zanieczyszczonych krwią (farbą) - sprzęt łowiecki, buty, ubiór, szmaty, naczynia, noże itp. oraz koła pojazdów
• nie pozostawianie odpadków żywnościowych w lesie
• unikanie wchodzenia do chlewni i kontaktu ze świniami przez minimum 48 godz. od zakończenia polowania
• bezwzględne przestrzeganie zasad higieny i bioasekuracji przed każdorazowym wejściem do chlewni myśliwych utrzymujących świnie we własnym gospodarstwie

Apel obliguje szczególnie te osoby, które polują na zwierzynę łowną z myślą o wprowadzeniu jej do obrotu do celów spożycia przez ludzi, i które mogą przeprowadzić wstępne badanie zwierzęcia na miejscu, posiadają wystarczającą znajomość z zakresu patologii u zwierząt łownych oraz produkcji i obróbki zwierząt łownych i ich mięsa po upolowaniu. Są to zatem osoby, które odbyły szkolenie w zakresie przepisów dotyczących higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.